top of page

גינת אוכל משק הלברכט

גינת אוכל זה מקום שמחבר אנשים לאדמה, דרך ידיים עובדות, אוכל ופריטים שנאספו בקפידה ונשלחים כמתנות מהגינה לכל הארץ, בי הדבר הזה נוגע.

לכן בקטלוג האינטרנטי שלהם היה לנו חשוב לחבר את העובדים, התוצרת, האדמה, הידיים והמוצרים לצילומים, כך שגם מי שקונה דרך הרשת ירגיש את עומק הכוונה והחיבור שיש בגינה. 

האתר של משק הלברכט 

סטיילינג - מור עזוז דרור

bottom of page